Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


                                         VEZÉR

Egy este anya és nyolcéves kislánya némán ült a sötétben. Üres lakásukat két bőrönd, míg a házuk előtti teret barna egyenruhás tömeg töltötte meg. Ezrek lélegeztek, éreztek és gondolkoztak egy ütemre, lelkük húrjain csak az a dallam hallatszott, melyet az emelvényen szónokló Vezér játszott. A nő hátát a falnak vetve, mereven bámulta a szoba közepén pislákoló gyertyalángot, ám tekintetét hiába töltötte ki a táncoló fénybogár, a gyomrában szűkölő rettegést nem tudta elnémítani.

Azonban lánya nem félt. Csendesen szemlélte az őrjöngő embereket, az üvöltéstől eltorzult vonásokat, s noha egy-egy arc a szomszédságból, az iskolából ismerősnek rémlett, most, a fáklyák fényében bábok viaszos maszkjának tűntek.

 

- Mi történt velük? - kérdezte halkan.

 

Az asszony mélyet sóhajtott, felemelkedett, és gyengéden átölelte őt.

 

- Megőrültek. Felkelt bennük a fenevad, mert ő - biccentett a köpcös figura felé -, hogy uralkodhasson rajtuk, letépte a lelkük mélyén acsargó szörnyetegek láncait.

 

- De hogyan tudta elvenni az eszüket?

 

- A szavaival.

 

A bajszos alak hangja fokozatosan felerősödött. Torkának ereje, mint a születendő vihar, egyre vadabb hullámokkal mosta át a teret, s amikor harsogása megremegtette az eget és a földet, a tömeg ritmikus kántálásba kezdett.

 

- Látod - mosolyodott el kesernyésen a nő -, a szó a leghatalmasabb fegyver a földön: egy ember ezrek életét, milliók szabadságát veheti el vele. S míg mi a puskától félünk, az önmagában nem öl meg senkit sem. A ravaszt mozgató kéz, a kezet irányító szándék pusztít... de egyetlen gyermek, férfi vagy nő sem tud hivatásból ölni, amíg egy hang gyilkossá nem teszi.

 

- De miért nem kapnak észbe az emberek?!

 

- Mert túl buták, vagy túl okosak.

 

A kislány összeráncolta homlokát.

 

- Nem értem.

 

A nő leguggolt, majd amikor az arcuk egy vonalba ért, megszólalt:

 

- Ha nagyon buta vagy, azért kerülsz a Vezér szavainak a hatása alá, mert kapsz egy bűnbakot. Egy felelőst. Tudod, bölcsőtől a sírig menekülünk tetteink következménye elől. Nem merünk szembenézni azzal, hogy gondjaink a saját döntéseinkből gyökereznek. Mivel civilizált embernek akarunk látszani, fennhangon ritkán átkozzuk a többieket, de a lelkünk mélyén mindig mást okolunk... S amikor egyszer valakit nyíltan hibáztathatunk, előtör a sok elfojtott indulat, és gondolkodás nélkül a másik torkának ugrunk.

 

- De ha nagyon okos vagyok, miért nem jövök rá erre?

 

- Rájössz. Ezért a Vezér veled lágyabb hangot üt meg: nem erőltet rád semmit, látszólag hagyja, hogy szabadon válassz. Ám döntésed csak illúzió, mert olyan féligazságokat, a valóságot csak leheletnyit eltorzító információkat ad neked, melyek hatására azt hiszed, hogy a fejedben megjelenő gondolat, a szívedben megszülető érzelem a tiéd. Azért nem veszed észre, hogy megvezettek, mert a gondolkodásmódod a sajátod és igaz - épp csak az alap, ahonnan kiindultál, az másé és hamis.

 

A lányka nem szólt többet. Egy ideig nézte a macskaköveken masírozó embereket, majd hirtelen megfordult, és elindult a szoba közepén árválkodó csomagjaik felé. Megragadta a kisebbik bőrönd fülét, és mereven az anyja szemébe nézett.

 

- Akkor soha ne bízzak senkiben?

 

- Ó, dehogynem! Ha nem bízol az emberekben, a saját gyanakvásod zár falak közé; ha nem hiszel a másik szándékában és szeretetében, a világ szavak nélkül pusztít el! Bízzál, kicsim! Lehet, hogy egyszer-kétszer fájdalom lesz a vége, de míg az élet fájdalmában benne van a boldogság lehetősége, a gyanakvás zárkája nem ad mást, csak a közöny örök szürkületét.

 

 

 

                          Nagypapa és nagymama

,,Nagypapa és nagymama összevesztek valamin, s nagymama annyira dühbe gurult, hogy nem szólt többet nagypapához.

 

Másnap nagypapa már teljesen megfeledkezett a vitáról, de nagymama továbbra sem figyelt rá, és nem is szólt hozzá. Tehetett a nagypapa akármit, nem tudta a párját kihúzni sértődött hallgatásából.

Végül is nagypapa hozzáfogott turkálni a szekrényekben és a fiókokban.

Miután ez így ment egy darabig, nagymama már nem bírta türtőztetni magát:

- Mi az ördögöt keresel ?

- kérdezte dühösen.

- Istennek legyen hála, megtaláltam!

- mondta nagypapa hamiskás mosollyal.

- A hangodat!"

(Anthony de Mello)

 

 

                                Lóbetegség 

Egy paraszt vett egy igáslovat. Gyönyörű állat volt! Igaz, jó sokat is fizetett érte. Ám egy hónap múlva a ló megbetegedett, lábra sem tudott állni.

 

A derék ember elkeseredve kihívta az állatorvost, aki azt mondta:

 

- Hát, a lovának egy vírusos megbetegedése van, 3 napig kell ezt a gyógyszert szednie.

A harmadik napon eljövök, és ha nem javul az állapota, akkor le kell lőjük

Az istállóban levő disznó meghallotta ezt a beszélgetést.

Az első nap után minden változatlan volt, a ló állapota nem fordult jobbra.

Odament erre a disznó a lóhoz, és így szólt:

- Gyerünk barátom! Kelj fel, állj lábra!

A második nap sem javult a ló állapota, nem hatott a medicina.

- Gyerünk barátom, kelj fel, mert ha nem, akkor meg fogsz halni! - figyelmeztette a disznó a lovat.

A harmadik napon is beadták a lónak a gyógyszert...de semmi! A ló állapota nem javult.

Az állatorvos megérkezett ránézett a lóra és lemondóan így szólt:

- Sajnos nincs mit tenni, meg kell öljük a lovat, mert megfertőzheti az összes többit is.

Meghallotta ezt a disznó és lélekszakadva rohant a lóhoz:

- Hej, testvér! Megjött az állatorvos, véged van! Kelj fel most vagy soha,

amíg nem késő!! Gyerünk!!

A ló horkantott egyet, feltápászkodott és elkezdett lépegetni, majd szaladni.

- Csoda történt! Ezt meg kell ünnepelnünk! - kiáltott boldogan a paraszt.

- Csináljunk egy bulit, lakomázzunk! Levágjuk a disznót!

 

 

 

 

Frappáns novella a szeretetről...

Ügyfélszolgálat:

Igen, miben segíthetek?

 

Felhasználó:

Hát, hosszas megfontolás után úgy döntöttem, installálni fogom a Szeretetet.  Végig vezetne kérem  a folyamaton?

 

Ügyfélszolgálat:

Rendben, szívesen segítek.

Készen áll az indulásra?

 

Felhasználó:

Hát, nem vagyok egy műszaki zseni, de azt hiszem, készen állok.

Mit kell először tennem?

 

Ügyfélszolgálat:

Első lépésként nyissa meg a Szívét. Megtalálta a Szívét

 

Felhasználó:

Igen, de egy csomó más program is fut jelenleg.  Lehet telepíteni a Szeretetet, miközben ezek futnak?

 

Ügyfélszolgálat:

Milyen más programok futnak?

 

Felhasználó:

Lássuk csak, van Múltbéli Megbántódás, Alacsony Önértékelés, Harag és Neheztelés. Ezek futnak éppen.

Viszont a Haragot és a Neheztelést teljesen ki kell kapcsolnia. Ezek a programok megakadályozzák a Szeretet megfelelő installálását. Ki tudja kapcsolni ezeket?

 

 Ügyfélszolgálat:

Nem gond, a Szeretet fokozatosan törölni fogja a Múltbéli Megbántódást a jelenleg működő rendszeréből.  A hosszú távú memóriában esetleg megmaradhat, de már nem fog megzavarni más programokat. Végül a Szeretet felül fogja írni az Alacsony Önértékelést a saját moduljával, amit

Egészséges Önértékelésnek hívnak.

 

Felhasználó:

Nem tudom, hogyan kell kikapcsolni őket.

Meg tudja mondani?

 

Ügyfélszolgálat:

Örömmel. Menjen a startmenübe és indítsa el a Megbocsátást! Ezt addig kell ismételnie, amíg a Harag és a Neheztelés teljesen ki nem törlődnek.

 

Felhasználó:

Rendben, kész! A Szeretet automatikusan elkezdte telepíteni magát.

Ez normális?

 

Ügyfélszolgálat:

Igen, de ne feledje, önnek csak az alap program van meg. El kell kezdenie kapcsolódni más Szívekhez, hogy hozzáférjen a frissítésekhez.

 

Felhasználó:

Hoppá!  Máris kaptam egy hibaüzenetet.  Azt mondja: "Hiba – a program nem fut külső egységeken."  Most mit tegyek?

 

Ügyfélszolgálat:

Ne aggódjon. Ez azt jelenti, hogy a Szeretet program Belső Szíveken való futásra lett tervezve, de az ön Szívén még nem futott. Kevésbé technikai nyelven ez csak annyit jelent, hogy önnek először saját magát kell Szeretnie, mielőtt másokat Szerethetne.

 

Felhasználó:

Tehát most mit tegyek?

 

Ügyfélszolgálat:

Gördítse le az Önelfogadás menüt; majd kattintson az alábbi fájlokra: Megbocsátok Magamnak 2.0, Felfedezem az Értékeimet 1.5, Tudomásul Veszem a Korlátaimat 3.0

 

Felhasználó:

Rendben, kész.

 

Ügyfélszolgálat:

Most másolja őket az "Én Szívem" könyvtárba.  A rendszer felül fog írni minden zavaró programot és kijavítja a hibás programozást.  Ezen kívül törölnie kell a Terjengős Önkritikát az összes könyvtárból és kiürítenie a Kukát, hogy biztosan eltávolítsa teljesen, és soha ne jöhessen újra elő

 

Felhasználó:

Megcsináltam.  Hé! A Szívem új fájlokkal telik meg.  Mosoly jelent meg a képernyőmön és a Béke meg az Elégedettség bemásolja magát minden felé a Szívembe. Valamint az egész rendszerem melegedni kezdett. Ez normális?

 

Ügyfélszolgálat:

Sok esetben. Másoknak eltart egy ideig, de végül minden helyreáll a megfelelő időben. A rendszer melegedése normális, és javítja a Szív működését, ne aggódjon.  Egyébként jó érzés nem?

 

Felhasználó:

De, csak szokatlan.

 

Ügyfélszolgálat:

Szóval, a Szeretet telepítve és rendesen fut. Még egy dolog mielőtt letennénk.  A Szeretet Ingyenes Program. Figyeljen rá, hogy továbbítsa azt és a különféle változatait mindenkinek, akivel kapcsolatba kerül. Ők is megosztják majd másokkal és visszajuttatnak viszonzásul önhöz is új és izgalmas változatokat. (Részlet: Brian Weiss: Lélektársak)

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

daniel.botos@gmail.com

(ledanielle, 2012.02.04 12:09)

üdv, a "frappáns novella a szeretetről"-t ki írta?
köszönöm